Rehber Arduino Ultrasonik Radar

Mithat Guner

Lider
Yönetici
Admin
1 Ekim 2016
1,415
1,295
1,094
Çevrimdışı
#1
Bu projemizde Ultrasonik Sensör ve servo sayesinde etrafı tarayacağız. Ve sensörün okuduğu değerleri processing ile işleyerek radar görüntüsü elde edeceğiz.Malzeme Listesi
 • HC-SR04 Ultrasonik Sensör
 • Bir adet servo
 • Arduino
 • Arduino IDE ve Processing yüklü bir PC
 1. Sensör ve servo bağlantılarımızı aşağıdaki gibi yapıyoruz.
  • HC-SR04 Echo Pini -> Arduino 2
  • HC-SR04 Trigger Pini -> Arduino 3
  • HC-SR04 Vcc -> Arduino 5v
  • HC-SR04 GND -> Arduino GND
  • Servo sinyal pini (Genellikle Sarı renkli kablo) -> Arduino 9
  • Servo besleme pini (Genellikle kırmızı) -> Arduino 5v
  • Servo toprak pini (Genellikle kahverengi) -> Arduino GND
 2. Bağlantılarımızı yaptıktan sonra Arduino’muzu PC’ye bağlıyoruz.
 3. Ve Arduino IDE kodunu gömüyoruz.
Kod:
#include <Servo.h>

Servo leftRightServo; // servoyu tanımlıyoruz
int leftRightPos = 0; // servonun başlangıç konumu
const int numReadings = 10; // okuma sayısı
int index = 0; //Anlık okunan değerlerin indeksi
int total = 0; // Toplanan okunan değerlerin indeksi
int average = 0; // Ortalama
int echoPin = 2; // sensörün echo pini
int initPin = 3; // sensörün triger pini
unsigned long pulseTime = 0; // sensör pulse süresi
unsigned long distance = 0; // mesafe değişkeni
/* pin ve port ayarları */
**** setup() {
leftRightServo.attach(9);
//sensör ayarları
pinMode(initPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
// seri port
Serial.begin(9600);
}
/* servo konum ve sensör okuma */
**** loop() {
//servo soldan sağa git
for(leftRightPos = 0; leftRightPos < 180; leftRightPos++) {
leftRightServo.write(leftRightPos);
for (index = 0; index<=numReadings;index++) {
// sensör okuma
digitalWrite(initPin,HIGH);
delayMicroseconds(1000);
digitalWrite(initPin,LOW);
delayMicroseconds(50);
// sinyali kapa
pulseTime = pulseIn(echoPin, HIGH); // sinyali hesapla
distance = pulseTime/58; // santimetreye çevir
total = total + distance; // total değişkenini güncelle
delay(10);
}
average = total/numReadings; // okunanlardan ortalama değişkenini ayarla
if (index >= numReadings) {
index = 0;
total = 0;
}
Serial.print("X"); // processingin tanıması için önce X stringini gönder
Serial.print(leftRightPos); // anlık servo açısı
Serial.print("V"); // ikinci değer için V yolla
Serial.println(average); // okunan ortalama sensör değeri
}
//servo sağdan sola git
for(leftRightPos = 180; leftRightPos > 0; leftRightPos--) {
leftRightServo.write(leftRightPos);
for (index = 0; index<=numReadings;index++) {
digitalWrite(initPin, LOW);
delayMicroseconds(50);
digitalWrite(initPin, HIGH);
delayMicroseconds(50);
digitalWrite(initPin, LOW);
pulseTime = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = pulseTime/58;
total = total + distance;
delay(10);
}
average = total/numReadings;
if (index >= numReadings) {
index = 0;
total = 0;
}
Serial.print("X");
Serial.print(leftRightPos);
Serial.print("V");
Serial.println(average);
}
}

4. Arduino ile Processing Seri port üzerinden haberleştiği için,Arduino Kodunu gömdükten sonra Arduino IDE üzerinden “Serial Monitor”u açmayınız.
5. Arduino kısmını bitirdikten sonra aşağıdaki kodu Processing’e yazıp çalıştırıyoruz.


Processing Kodu İçin;
TIKLA