Jump to content
Pluginler.com
Sign in to follow this  
ByDexter

Hak GG engelleme

Recommended Posts

Posted (edited)

Hak gg yazıldığında 60 saniyelik bir gag ( eğer olmazsa 3 raundlık bir gag atılsın ) atılıcak ve bi tane istediğim şarkıyı çalmasını istiyorum yapıcak veya yapmaya çalışıcak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
Ses dosyası
Jail - Jb - Ba Jail modları için

Edited by ByDexter

Share this post


Link to post
Share on other sites
#pragma semicolon 1

#define PLUGIN_AUTHOR "Anıl Can"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"

#include < sourcemod >
#include < sdktools >
#include < autoexecconfig >
#include < basecomm >
#include < multicolors >

#pragma newdecls required

ConVar gg_sure;
char MUSIC[ ] = "hakgg.mp3";
public Plugin myinfo = 
{
	name = "HakGG",
	author = PLUGIN_AUTHOR,
	description = "Hakgg Yazana Otomatik Gag",
	version = PLUGIN_VERSION,
	url = "https://steamcommunity.com/id/cananil44/"
};

public void OnPluginStart( )
{
	gg_sure = AutoExecConfig_CreateConVar( "gg_sure", "60", "Gagin Kac Saniye surecegini belirler", FCVAR_NOTIFY, true, 15.0, true, 180.0 );
}
public void OnMapStart( )
{
	char szmusic[ 128 ];
	Format( szmusic, sizeof( szmusic ), "sound/%s", MUSIC );
	AddFileToDownloadsTable( szmusic );
	PrecacheSound( MUSIC, true );
}
public Action OnClientSayCommand( int client, const char[ ] command, const char[ ] sArgs )
{
	if( StrContains( sArgs, "hakgg", false ) != -1 || StrContains( sArgs, "hak gg", false ) != -1)
	{
		BaseComm_SetClientGag( client, true );
		CreateTimer( gg_sure.FloatValue, GagAc, GetClientUserId( client ) );
		CPrintToChat( client, "{darkred}Sunucumuzda hakgg yazmak yasak olduğu için {darkblue}[ {orange}%i saniye {darkblue}] {green}  gag cezası yedin", gg_sure.IntValue  );
		EmitSoundToClient( client, MUSIC );
	}
}
public Action GagAc( Handle timer, any userid )
{
	int client = GetClientOfUserId( userid );
	if( !IsClientConnected( client ) )
	{
		return Plugin_Stop;
	}
	BaseComm_SetClientGag( client, false );
	CPrintToChat( client, "{green}Cezanın süresi doldu" );
	return Plugin_Stop;
}

Müzik kısmını ve cvarı kendine göre ayarla müzik isimnde boşluk olmaz ayrıca

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sadece jailbreak haritalarında çalışması için;

public void OnPluginStart( )
{
	gg_sure = AutoExecConfig_CreateConVar( "gg_sure", "60", "Gagin Kac Saniye surecegini belirler", FCVAR_NOTIFY, true, 15.0, true, 180.0 );
}

kısmını

public void OnPluginStart( )
{
	char mapismi[128];
	GetCurrentMap(mapismi, 128);
	if ((StrContains(mapismi, "jb_", false) == 0) && (StrContains(mapismi, "jail_", false) == 0) && (StrContains(mapismi, "ba_jail", false) == 0))
	{
		return;
	}
	gg_sure = AutoExecConfig_CreateConVar( "gg_sure", "60", "Gagin Kac Saniye surecegini belirler", FCVAR_NOTIFY, true, 15.0, true, 180.0 );
}

şeklinde düzenleyip, derleyip kullanabilirsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×