Jump to content
Pluginler.com

Recommended Posts

T ler bıçak ile birbirlerine vurduklarında hasar sesinin gelmesin ve aynı zamanda kan çıkmasın bide takım arkadaşlarımıza vurduğumuzda chatte "takım arkadaşına saldırdı yazısı" çıkıyor bunu nasıl kaparız(düzenlendi)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

mega.nz indirme linki
 

#include <sourcemod>
#include <sdkhooks>
#include <sdktools>
#include <cstrike>
#include <colors>
 

bool g_bIsEnabled[MAXPLAYERS + 1];

ConVar g_cvarPluginEnabled;
ConVar g_EklentiTagi;

public Plugin myinfo =
{
	name = "Bicak Sesi Kapama",
	author = "ByDexter",
	description = "",
	version = "1.0",
	url = "https://steamcommunity.com/id/ByDexterTR"
}

bool g_bPlayerHitted[MAXPLAYERS];
bool g_bPlayerDisable[MAXPLAYERS];

public void OnPluginStart()
{
	RegConsoleCmd("sm_bicaksesi", bicaksesi, "Bicak seslerini kapar.");
	RegConsoleCmd("sm_bs", bicaksesi, "Bicak seslerini kapar.");	
	RegConsoleCmd("sm_mk", bicaksesi, "Bicak seslerini kapar.");		

	g_cvarPluginEnabled = CreateConVar("bs_aktif", "1", "1 - Eklentiyi açar | 0 - Eklentiyi kapar");	
	g_EklentiTagi = CreateConVar("tagayarla", "Pluginler.com", "Eklentinin reklamlarını buradan değiştirebilirsiniz. ([ ] gibi işaretleri koymayınız) ||ByDexter||");
	AutoExecConfig(true, "BicakSesi", "sourcemod");		
	
	AddNormalSoundHook(NSound_CallBack);
	HookEvent("player_hurt", PlayerHurt_Event, EventHookMode_Pre);
}

public OnClientPostAdminCheck(Client)
{
  g_bIsEnabled[Client] = false;
}

public OnClientDisconnect(Client)
{
  g_bIsEnabled[Client] = false;
}

public Action bicaksesi(int client, int args)
{
	new String:Eklenti_Tagi[32];
	GetConVarString(g_EklentiTagi, Eklenti_Tagi, 64);	
	if (!g_cvarPluginEnabled.BoolValue) {
		CPrintToChat(client, " \x07[%s] \x10Eklenti \x01şuan \x02kapalı.");    
		return Plugin_Handled;
	}
	
	g_bPlayerDisable[client] = !g_bPlayerDisable[client];
	
	if(!g_bIsEnabled[client])
  {
		g_bIsEnabled[client] = true;
		CPrintToChat(client, " \x07[%s] \x10Bıçak Seslerini \x01Artık \x02Duymuyorsun", Eklenti_Tagi);
		PrintCenterText(client, "<font size='20' color='#FF0000'>Bıçak Seslerini Artık Duymuyorsun");
		return Plugin_Changed;
  }
	else
	{
		g_bIsEnabled[client] = false;
		CPrintToChat(client, " \x07[%s] \x10Bıçak Seslerini \x01 \x04Duyuyorsun", Eklenti_Tagi);
		PrintCenterText(client, "<font size='20' color='#00FF00'>Bıçak Seslerini Artık Duyuyorsun");
		return Plugin_Changed;
	}	

}	

public void OnClientPutInServer(int client)
{
	g_bPlayerHitted[client] = false;
	g_bPlayerDisable[client] = false;
}

public Action PlayerHurt_Event(Event event, const char[] name, bool dontBroadcast)
{
	int attacker = GetClientOfUserId(event.GetInt("attacker"));
	
	g_bPlayerHitted[attacker] = true;
}

public Action NSound_CallBack(int clients[MAXPLAYERS], int &numClients, char sample[PLATFORM_MAX_PATH], int &entity, int &channel, float &volume, int &level, int &pitch, int &flags, char soundEntry[PLATFORM_MAX_PATH], int &seed)
{
	char classname[32];
	GetEdictClassname(entity, classname, sizeof(classname));
	
	if(StrContains(sample, "flesh") != -1 || StrContains(sample, "kevlar") != -1)
	{
		CheckClients(clients, numClients);
		
		return Plugin_Changed;
	}
	
	if(StrContains(classname, "knife") != -1)
	{
		int client = GetEntPropEnt(entity, Prop_Send, "m_hOwnerEntity");
		
		if(!IsValidClient(client, false))
			return Plugin_Continue;
		
		if(g_bPlayerHitted[client])
		{
			g_bPlayerHitted[client] = false;
			return Plugin_Continue;
		}
		
		CheckClients(clients, numClients);
		
		g_bPlayerHitted[client] = false;
		
		return Plugin_Changed;
	}
	
	return Plugin_Continue;
}

stock void CheckClients(int[] clients, int &numClients)
{
	for(int i = 0; i < numClients; i++)
		if(g_bPlayerDisable[clients[i]])
		{
			for (int j = i; j < numClients-1; j++)
				clients[j] = clients[j+1];
			
			numClients--;
			i--;
		}
}

stock bool IsValidClient(int client, bool botcheck = true)
{
	return (1 <= client && client <= MaxClients && IsClientConnected(client) && IsClientInGame(client) && (botcheck ? !IsFakeClient(client) : true)); 
}

 

Edited by ByDexter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bıçak sesleri kapatıldı DİYE DUYURU GELİYOR Fakat kapatılmıyor... Lütfen yardımcı olunuz

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba dostum eklentiyi güncelledim ve test ettim çalışıyor tekrar denermisin

1-) eğer ff açılırsa eklenti otomatik kapanır
2-) kendi bıçak seslerini duyarsın ama başkaların bıçak seslerini duymazsın

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×